Üldkoosoleku aeg

Härjanurme Maarahva Seltsi üldkoosolek toimub Saduküla Rahvamajas 10.juunil 2016. aastal, algusega kell 19.00

Päevakord:
1.Härjanurme Maarahva Seltsi 2015.a.tegevusaruanne
2.Härjanurme Maarahva Seltsi 2015.a. aastaaruande kinnitamine.
3.2016.a. liikmemaksu kinnitamine
4. Uue põhikirjaga tutvumine ja põhikirja kinnitamine
5.Tutvumine Saduküla Rahvamaja arengukavaga aastateks 2016 -2020
6. Päevakorralised küsimused: uued projektid
suveplaanid05

Talgudki said peetud

Tänastel talgutel sai palju ära tehtud, koos abilistega põletati prügi,pesti aknaid, tühjendati vanu kappe, korrastati peenraid,värviti lipuvarrast ning lõigati võsa! Hiljem söödi talgusuppi ja kooki! Aitäh talgulistele, oli tore päev!

1 2 3 6